PROJECTEN
Ga naar: Special Projects | Zandwinning | Baggerwerken

SPECIAL PROJECTS

Oldbury Power Station (ENGELAND)

Hoeveelheid: 25.000 m3 (2x per jaar)
Diepte: variabel van ca. 2 meter tot ca. 6 meter
Machine: Adriaan
Persafstand: 1.000 meter en 15 meter hoogte verschil

Hier wordt 2x per jaar de Cooling Water Intake uitgebaggerd voor de garantie voor voldoende koelwater voor de kerncentrale in Oldbury. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de rivier de Severn, welke een getijde verschil van max. 10 meter heeft op de locatie waar onze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Leiderdorp (NEDERLAND)

Hoeveelheid: 90.000 m3
Diepte: variabel van 5 meter tot ca. 11 meter
Machine: Leendert
Persafstand: maximaal 2.500 meter

Hier wordt het zand uit de bouwkuip voor de onderdoorgang Oude Rijn weggebaggerd. De bodem van de bouwkuip ligt onder verkanting en alignement. Het stempelraam voor de bouwkuip zit ca. 70 cm boven grondwaterniveau. De bodem wordt op 15 cm nauwkeurig afgewerkt. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bouwkuip met behulp van eigen survey apparatuur nagemeten en opgeleverd.

Walldorf (DUITSLAND)

Hoeveelheid: 5.000 m3
Diepte: variabel van 5 meter tot 10 meter.
Machine: Leendert
Persafstand: 250 meter

Vanwege de slechte waterkwaliteit van het openlucht zwembad in Walldorf moest deze worden uitgebaggerd. Minimale stortruimte beschikbaar. Door het baggeren met een minimale hoeveelheid massa te verpompen en het inventief inrichten van het stort was de stortruimte toereikend. Door het toepassen van de Leendert met de plaatsbepaling en juiste software werd de cutter op de juiste hoogte gehouden.

Meyerwerft (DUITSLAND)

Hoeveelheid: 50.000 m3
Diepte: 11,50 meter
Machine: Adriaan en Pieter
Persaftstand: 1.000 meter

Voor de verlenging van het bouwdok van de Meyerwerft hebben we de bouwkuip van deze verlenging uitgebaggerd. Voor aanvang van onze werkzaamheden reeds om de 2,5 meter Frankipalen aangebracht die 2,5 meter boven onze afwerkhoogte uitstaken. Weggebaggerd op een nauwkeurigheid van 15 cm. Plaatsbepaling was niet mogelijk vanwege het in aanbouw zijnde dak van de verlenging boven onze werkzaamheden. Na uitvoering van de werkzaamheden hebben we met onze eigen survey apparatuur de bouwkuip gecontroleerd en opgeleverd.

ZANDWINNING

Bielefeld (DUITSLAND)

Hoeveelheid: 600.000 m3
Diepte: ca. 17 meter onder water
Machine: Koen
Persafstand: 500 meter

Hier hebben we voor de aanleg van een nieuwe rondweg rond Bielefeld ca. 600.000 m3 zand gewonnen uit een zandwinplas nabij Bielefeld. De minimale productie was 10.000 m3 per week en het zand werd direct afgevoerd door de opdrachtgever. Hiervoor hebben we 3 storten ingericht en continu gewisseld van stort om de opdrachtgever de mogelijkheid te geven het zand af te voeren. Tijdens de voortgang van het werk hebben we de taluds met behulp van een cutterzuiger afgewerkt.

Tienray (NEDERLAND)

Hoeveelheid: 200.000 m3
Diepte: ca. 17 meter onder water
Machine: Koen
Persafstand: 500 meter.

Amerika (NEDERLAND)

Hoeveelheid: 300.000 m3
Zuigdiepte: 20 meter onder water
Machine: Saerbeck
Persafstand: 1.500 meter

Voor onze opdrachtgever wordt ca. 300.000 m3 zand gespoten in 2 fases. Het te winnen zand ligt met name op de taluds. Hierdoor moet er goed met de computer bijgehouden worden waar er gezogen is. Tevens wordt er met een behoorlijke regelmaat gepeild om de situatie onder water te kunnen monitoren. Dit om ongecontroleerde bressen te voorkomen.Vennebrugge (DUITSLAND)

Hoeveelheid: 1.000.000 m3 (verdeelt over meerdere jaren)
Diepte: ca. 25 meter onder water
Machine: Saerbeck
Persafstand: 500 meter

Hier hebben we in diverse fases zand gewonnen met behulp van een elektrische zandzuiger. Het te winnen zand werd volgens de vergunning gewonnen met behulp van onze plaatsbepalingssoftware.


BAGGERWERK

Rhede (DUITSLAND)

Hoeveelheid: 20.000 m3
Diepte: ca. 3 meter
Machine: Pieter
Persafstand: 700 meter


Hier hebben we een slibvang van een beek uitgebaggerd. De bagger hebben we op een weiland depot gespoten, waarna het hergebruikt is.
Ossenzijl (NEDERLAND)

Hoeveelheid: 60.000 m3
Diepte: ca. 3,45 meter
Machine: Gerritje en Christiaan
Persafstand: max. 4.500 meter

Hier hebben we de Linde uitgebaggerd met behulp van 2 cutterzuigers. Het materiaal hebben we in het, door de opdrachtgever aangelegde, weilanddepot gespoten. De breedte van ca. 30/35 meter werd in 1 keer geheel meegenomen. Na de afronding van de werkzaamheden is het geheel uitgepeild met eigen apparatuur en in combinatie met de opdrachtgever en door ons opgeleverd.

Lydney (ENGELAND)

Hoeveelheid: 16.000 m3
Diepte: variable tot ca. 5 meter
Machine: Adriaan
Persafstand: ca. 500 meter

Hier hebben we een oude sluis uitgebaggerd. Vanwege het niet meer functioneren van de sluisdeuren is in de loop van de tijd de sluiskom volgelopen met slib uit de rivier de Severn. De slib werd tijdens het baggeren terug gespoten in de rivier. Tijdens de werkzaamheden is er op getijde gewerkt. De sluis is weer toegankelijk voor scheepvaart.